دیمر

دیمر های AC با برش سطح ولتاژ ورودی به خروجی ، باعث کاهش ولتاژ خروجی می شوند . از دیمر ها برای کم کردن سطح روشنایی لامپ ، کنترل دور موتور و یا کنترل یک المنت می توان استفاده کرد .

این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس