فلاشر

فلاشر مداری الکترونیکی است که جهت ایجاد چشمک و افکت بر روی ال ای دی ها استفاده می شوند . از فلاشر برای ساخت تابلو های ال ای دی و نور پردازی استفاده می شود .

این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس