محصولاتی که تغییر قیمت دارند را میتوانید در این لیست مشاهده کنید :

آرشیو لیست قیمت

نمایش کامل لیست
# تصویر نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) تغییر قیمت (تومان) تغییرات
1 فلاشر 2 کانال ساده فلاشر 2 کانال ساده ( قابدار ) ۳۸,۰۰۰  ۳۸,۰۰۰  ۰  ---
2 فلاشر 2 کانال افکت دار فلاشر 2 کانال افکت دار ( قابدار ) ۷۵,۰۰۰  ۷۵,۰۰۰  ۰  ---
3 فلاشر 4 کانال افکت دار فلاشر 4 کانال افکت دار ( قابدار ) ۹۵,۰۰۰  ۹۵,۰۰۰  ۰  ---
4 فلاشر 6 کانال افکت دار فلاشر 6 کانال افکت دار ( قابدار ) ۱۱۵,۰۰۰  ۱۱۵,۰۰۰  ۰  ---
5 فلاشر 8 کانال افکت دار فلاشر 8 کانال افکت دار ( قابدار ) ۱۳۵,۰۰۰  ۱۳۵,۰۰۰  ۰  ---
6 فلاشر 10 کانال فلاشر 10 کانال افکت دار ( قابدار ) ۱۵۵,۰۰۰  ۱۵۵,۰۰۰  ۰  ---
7 فلاشر 12 کانال فلاشر 12 کانال افکت دار ( قابدار ) ۱۶۰,۰۰۰  ۱۶۰,۰۰۰  ۰  ---