محصولاتی که تغییر قیمت دارند را میتوانید در این لیست مشاهده کنید :

آرشیو لیست قیمت

نمایش کامل لیست
# تصویر نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) تغییر قیمت (تومان) تغییرات
1 فلاشر 2 کانال ساده فلاشر 2 کانال ساده ( قابدار ) 20,000  16,000  4,000 
2 فلاشر 2 کانال افکت دار فلاشر 2 کانال افکت دار ( قابدار ) 28,000  24,000  4,000 
3 فلاشر 4 کانال افکت دار فلاشر 4 کانال افکت دار ( قابدار ) 31,000  27,000  4,000 
4 فلاشر 6 کانال افکت دار فلاشر 6 کانال افکت دار ( قابدار ) 34,000  30,000  4,000 
5 فلاشر 8 کانال افکت دار فلاشر 8 کانال افکت دار ( قابدار ) 37,000  33,000  4,000 
6 فلاشر 10 کانال افکت دار فلاشر 10 کانال افکت دار ( قابدار ) 40,000  36,000  4,000 
7 فلاشر افکت دار 12 کانال فلاشر 12 کانال افکت دار ( قابدار ) 44,000  40,000  4,000