محصولاتی که تغییر قیمت دارند را میتوانید در این لیست مشاهده کنید :

آرشیو لیست قیمت

نمایش کامل لیست
# تصویر نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) تغییر قیمت (تومان) تغییرات
1 فلاشر 2 کانال ساده فلاشر 2 کانال ساده ( قابدار ) 20,000  20,000  ---
2 فلاشر 2 کانال افکت دار فلاشر 2 کانال افکت دار ( قابدار ) 28,000  28,000  ---
3 فلاشر 4 کانال افکت دار فلاشر 4 کانال افکت دار ( قابدار ) 31,000  31,000  ---
4 فلاشر 6 کانال افکت دار فلاشر 6 کانال افکت دار ( قابدار ) 34,000  34,000  ---
5 فلاشر 8 کانال افکت دار فلاشر 8 کانال افکت دار ( قابدار ) 37,000  37,000  ---
6 فلاشر 10 کانال افکت دار فلاشر 10 کانال افکت دار ( قابدار ) 40,000  40,000  ---
7 فلاشر افکت دار 12 کانال فلاشر 12 کانال افکت دار ( قابدار ) 44,000  44,000  ---