محصولاتی که تغییر قیمت دارند را میتوانید در این لیست مشاهده کنید :

آرشیو لیست قیمت

نمایش کامل لیست
# تصویر نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) تغییر قیمت (تومان) تغییرات
1 فلاشر 2 کانال ساده فلاشر 2 کانال ساده ( قابدار ) 26,000  26,000  ---
2 فلاشر 2 کانال افکت دار فلاشر 2 کانال افکت دار ( قابدار ) 38,000  38,000  ---
3 فلاشر 4 کانال افکت دار فلاشر 4 کانال افکت دار ( قابدار ) 44,000  44,000  ---
4 فلاشر 6 کانال افکت دار فلاشر 6 کانال افکت دار ( قابدار ) 50,000  50,000  ---
5 فلاشر 8 کانال افکت دار فلاشر 8 کانال افکت دار ( قابدار ) 56,000  56,000  ---
6 فلاشر 10 کانال افکت دار فلاشر 10 کانال افکت دار ( قابدار ) 80,000  80,000  ---
7 فلاشر افکت دار 12 کانال فلاشر 12 کانال افکت دار ( قابدار ) 85,000  85,000  ---